Hashtag

Chùa Bích Động

Chùa Bích Động

28-05-2019

Chùa Bích Động xây dựng trên sườn núi Bích Động thuộc thôn Đàm Khê, xã Ninh Haỉ, huyện Hoa Lư. Bích Động...