Hashtag

Quyến rũ bãi Tiên Sa

Quyến rũ bãi Tiên Sa

09-07-2019

Tiên Sa không chỉ là cảng biển mà còn là một bãi tắm, một điểm du lịch hấp dẫn của Đà Nẵng. Tương truyền,...