Review tour

10 tiếng chinh phục đỉnh Chứa Chan

10 tiếng chinh phục đỉnh Chứa Chan

30-09-2019

Cùng leo lên đỉnh của "Đồng Nai" và trải dài tầm mắt quan sát toàn khung cảnh của miền Đông Nam Bộ và cũng là ngọn núi cao đứng thứ hai của miền Nam Việt Nam, chỉ sau Bà Đen - Tây Ninh.