Thiên đường mây ở Tà Xùa

Thiên đường mây ở Tà Xùa

15-02-2019

Tà Xùa thuộc huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, là nơi du khách được trải nghiệm hành trình săn mây hấp dẫn và cuốn...